Strona główna » 1736 Makowtschütz, Mohntal (Makowczyce)

1736 Makowtschütz, Mohntal (Makowczyce)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMakowtschütz, Mohntal · · · Mohntal
Kreis Guttentag · · · powiat dobrodzieński
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: 1936

Chronologia odcisku: 1927 – 1936

Wymiary odcisku: 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 151, b.p. (1936)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * Gemeinde Mohntal * || Kreis Guttentag

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} główka maku

Publikacje: –