Strona główna » 1738 Pluder (Pludry)

1738 Pluder (Pludry)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPluder · · · Pludry
Kreis Guttentag · · · powiat dobrodzieński
Typologia wizerunku: Zwierzęta

Datacja odcisku: 1935

Chronologia odcisku: 1927 – 1936

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 64557, b.p. (1935); USC w Kolonowskiem, sygn. 151 (1936)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *GEMEINDE PLUDER* || KREIS |GUTTENTAG

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} jaskółka

Publikacje: E. Goszyk, Pludry. Zarys historii miejscowości do roku 1945, Dobrodzień 2006, s. 8