Strona główna » 1744 Neu Altmannsdorf (Starczówek)

1744 Neu Altmannsdorf (Starczówek)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeu Altmannsdorf · · · Starczówek
Kreis Münstenberg · · · powiat ziębicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1810

Chronologia odcisku: 1767 – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 5570, b.p. (1810)

Legenda pieczęci w otoku: G: NEU ALTMANNSDORF || MUNSTENB: | CREISS | 1767

Opis pola pieczęci: grabie  w słup skierowane w dół, przed nimi skrzyżowane dwie kosy

Publikacje: –