Strona główna » 1748 Karchwitz, Neusiedel (Karchów) III

1748 Karchwitz, Neusiedel (Karchów) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKarchwitz, Neusiedel · · · Karchów
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1937

Chronologia odcisku: 1936 – 1945

Wymiary odcisku: Ø 34 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Koźlu, sygn. 67, b.p. (1937)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE NEUSIEDEL * || KREIS. COSEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kościół z jedną wieżą, po prawej stronie trzy wysokie krzyże

Publikacje: –