Strona główna » 1752 Potzenkarb, Rodemark (Pociękarb)

1752 Potzenkarb, Rodemark (Pociękarb)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPotzenkarb, Rodemark · · · Pociękarb
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1937

Chronologia odcisku: 1936– 1945

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Koźlu, sygn. 55, b.p.(1937)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE RODEMARK * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu snop, za nim dwoje skrzyżowanych grabi

Publikacje: –