Strona główna » 1753 Radoschau, Drosselschlag (Radoszowy) II

1753 Radoschau, Drosselschlag (Radoszowy) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRadoschau, Drosselschlag · · · Radoszowy
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: 1936

Chronologia odcisku: 1936 – 1945

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Koźlu, sygn. 67, s. b.p. (1936); APOp, RO, sygn. 45725, s. 10 (1940)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} . Gemeinde Drosselschlag.  || Kreis Cosel OS.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu koło, pod nim lemiesz i ostrze kosy

Publikacje: –