Strona główna » 1755 Sackenhoym (Grabówka) III

1755 Sackenhoym (Grabówka) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSackenhoym · · · Grabówka
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1788

Chronologia odcisku: 1781.– 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Koźlu, sygn. 30672, b.p.  (1788)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe}  SACKENHEIM

Opis pola pieczęci: skrzyżowane topory, nad nimi garniec, po prawej 17, po lewej 81

Publikacje: –