Strona główna » 1756 Sackenhoym (Grabówka) IV

1756 Sackenhoym (Grabówka) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSackenhoym · · · Grabówka
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Herbowe

Datacja odcisku: 1863

Chronologia odcisku: 2.poł. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SO w Koźlu, sygn. 30672, b.p. (1863)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE SACKENHOYM * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu wspięty, zwrócony w prawo lew trzymający kosę

Publikacje: –