Strona główna » 176 Dambrau (Dąbrowa)

176 Dambrau (Dąbrowa)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDambrau · · · Dąbrowa
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: 1863

Chronologia odcisku: 1776 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 157, b.p. (1863)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DAMBRAUER · GEM · SIEGEL || FALKENBERG | KREIS | 1776

Opis pola pieczęci: gałązka z trzema żołędziami wyrastająca z murawy

Publikacje: opis Wilpert III.2, ryc. Wilpert nr 71; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 176