Strona główna » 1761 Sternalitz (Sternalice) VI

1761 Sternalitz (Sternalice) VI

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSternalitz · · · Sternalice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1930

Chronologia odcisku:  pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO W. I sygn. 11112, s. 86 (1930)

Typologia wizerunku: napisowe

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Gemeinde * Vorstand *

W polu: Sternalitz

Publikacje: –