Strona główna » 1764 Antonia (Antoniów) II

1764 Antonia (Antoniów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAntonia · · · Antoniów
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1881

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, Inspektorat Szkolny w Opolu, sygn. 24, s. 17

Typologia wizerunku: napisowe

Legenda pieczęci w otoku i w polu : {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COLONIE || […]

W polu:  ANTONIA | KREIS | OPPELN

Publikacje:  –