Strona główna » 1767 Klein Blumenau (Świniary Małe)

1767 Klein Blumenau (Świniary Małe)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Blumenau · · · Świniary Małe
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1879

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, USC w Dąbrowie Namysłowskiej, sygn. 31, b.p. (1879)

Typologia wizerunku: napisowe

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DORFGEMEINDE CREUZBURG

Opis pola pieczęci: KLEIN BLUMENAU KREIS

Publikacje: –