Strona główna » 1790 Suckowitz, Mühlengrund (Sukowice) III

1790 Suckowitz, Mühlengrund (Sukowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSuckowitz, Mühlengrund · · · Sukowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1937

Chronologia odcisku: 1937 – 1945

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 46, b.p. (1937)

Typologia wizerunku: motywy rustykalne

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * Gemeinde Mühlengrund * || Kreis Cosel

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu zwrócony w prawo chłop z kosą na ramieniu

Publikacje: –