Strona główna » 1791 Wronin, Vierraben (Wronin) III

1791 Wronin, Vierraben (Wronin) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWronin, Vierraben · · · Wronin
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Godła mówiące

Datacja odcisku: 1937

Chronologia odcisku: 1937 – 1945

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2265, s. 3 (1937)

Typologia wizerunku: motywy rustykalne / godło mówiące

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + Gemeinde Vierraben + || Kreis Cosel O/S.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu pług skierowany w prawo, nad nim cztery ptaki

Publikacje: –