Strona główna » 1794 Heine (Kolejka) II

1794 Heine (Kolejka) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHeine · · · Kolejka
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Godła mówiące

Datacja odcisku: 1922

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.– 1927

Wymiary odcisku: 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 136, b.p. (1919); sygn. 139, b.p. (1922); sygn 109, b.p. (1884)

Typologia wizerunku: godło mówiące

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COLONIE HEINE || GR STREHLITZ | CREIS

Opis pola pieczęci: głowa jelenia na wprost

Publikacje: opis Wilpert IV.24, ryc. 83

Uwagi: godło mówiące (od myśliwego Heyna, założyciela wsi)