Strona główna » 1795 Himmelwitz ( Jemielnica) II

1795 Himmelwitz ( Jemielnica) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHimmelwitz · · · Jemielnica
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1935

Chronologia odcisku: 1933 – 1945

Wymiary odcisku: Ø 35 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 150, b.p. (1935)

Typologia wizerunku: symbolika religijna

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe}  * GEMEINDE

HIMMELWITZ *  || KREIS | GROSS STREHLITZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu na wprost kielich z hostią, na prawo trzy kłosy zboża, na lewo winorośl

Publikacje: –

Uwagi: Wieś należąca do zakonu cystersów.

Wizerunek na pieczęci zaczerpnięty z pieczęci archidiakonatu strzeleckiego.

Nad kielichem w pieczęci kościelnej jest dodatkowo czapla (APOp, SO

w Krapkowicach, sygn. 2191, b.p.)