Strona główna » 1796 Kadlub (Kadłub) II

1796 Kadlub (Kadłub) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKadlub · · · Kadłub
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1930

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 146, b.p. (1930), sygn. 149, b.p. (1933)

Typologia wizerunku: napisowe

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} Gemeinde || Groß Strehlitz

W polu: Kadlub || Kreis (pojedynczy ornament nad napisem)

Publikacje: –