Strona główna » 18 Chrost (Chrósty)

18 Chrost (Chrósty)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćChrost · · · Chrósty
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Topograficzne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 202 (1927), APOp, SO w Pawłowiczkach, bez sygnatury (1920)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE CHROST + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu piętrowy budynek, po prawej stronie wysokie drzewo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 18