Strona główna » 180 Ellguth Friedland (Ligota Fyrlądzka)

180 Ellguth Friedland (Ligota Fyrlądzka)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćEllguth Friedland · · · Ligota Fyrlądzka
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

 

Datacja odcisku: 1856

Chronologia odcisku: wg Wilperta 1817 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 158, b.p. (1856)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ELLGUTH FRIEDLAND: GEM: SIG || FALKENBERG | KREIS

Opis pola pieczęci: budynek kuźni mechanicznej

Publikacje: opis i ryc. M. Misztal, DPK; opis Wilpert III.4, ryc. Wilpert nr 74; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 180