Strona główna » 1800 Klein Stanisch, Klein Zeidel (Staniszcze Małe) VI

1800 Klein Stanisch, Klein Zeidel (Staniszcze Małe) VI

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Stanisch, Klein Zeidel · · · Staniszcze Małe
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1937

Chronologia odcisku: 1937 – 1945

Wymiary odcisku: Ø 35 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 152, b.p. (1937)

Typologia wizerunku: motywy leśne

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe}  Klein Zeidel  || Kreis | Groß=Strehlitz

Opis pola pieczęci: po lewej drwal ścinający sosnę, po prawej dwie sosny

Publikacje: –