Strona główna » 1805 Oschiek, Karlstal (Osiek) III

1805 Oschiek, Karlstal (Osiek) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćOschiek, Karlstal · · · Osiek
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Godło państwowe

Datacja odcisku: 1937

Chronologia odcisku: 1937 – 1945

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 152, b.p. (1937)

Typologia wizerunku: godło państwowe

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe}

Opis pola pieczęci: Gemeinde |Karlstal OS.| Kreis Groß Strehlitz OS. | Orzeł Rzeszy

Publikacje: –