Strona główna » 1806 Rosmierz, Angerbach  (Rozmierz) II

1806 Rosmierz, Angerbach  (Rozmierz) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRosmierz, Angerbach · · · Rozmierz
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1937

Chronologia odcisku: 1937– 1945

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 152, b.p. (1937)

Typologia wizerunku: topograficzne

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Gemeinde Angerbach O.S. || Kreis | Groß Strehlitz

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} po prawej chłop z kwiatem, po lewej kościół na wzgórzu

Publikacje: –