Strona główna » 1807 Schironowitz, Grünheide  (Sieroniowice) IV

1807 Schironowitz, Grünheide  (Sieroniowice) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchironowitz, Grünheide · · · Siernoniowice
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1937

Chronologia odcisku: 1936 – 1945

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn 152, b.p. (1937)

Typologia wizerunku: motywy leśne

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * Gemeinde Grünheide O/S. * || Kreis | Groß Strehlitz

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu sosna

Publikacje: –