Strona główna » 1809 Zawadzki (Zawadzkie) II

1809 Zawadzki (Zawadzkie) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZawadzki · · · Zawadzkie
Kreis Gross Strehlitz · · · powiat strzelecki
Typologia wizerunku:

Datacja odcisku: 1935

Chronologia odcisku: 1935 – 1937

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 151, b.p. (1935)

Typologia wizerunku: napisowe

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Der Bürgermeister | in | Zawadzki O/Schl. | Kreis  | Groß Strehlitz   

Publikacje: –