Strona główna » 1814 Czarnowanz (Czarnowąsy) IV

1814 Czarnowanz (Czarnowąsy) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćCzarnowanz · · · Czarnowąsy
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1934

Chronologia odcisku: 1933 – 1936

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 65176, b.p. (1934)

Typologia wizerunku: symbolika religijna

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * Gemeinde- Vorstand || Czarnowanz, Kr. Oppeln

Opis pola pieczęci: biskup z pastorałem – święty Norbert

Publikacje: A. Kulla, AG