Strona główna » 185 Floste (Włostowa)

185 Floste (Włostowa)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFloste · · · Włostowa
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

 

Datacja odcisku: 1846

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 164, b.p. (1846, 1862)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} FLOSTER GEMEIN SIEG || FALKENBERG | KREIS

Opis pola pieczęci: ryba (karp) skierowana w prawo, wyskakująca nad powierzchnię wody

Publikacje: opis i ryc. M. Misztal, DPK, opis Wilpert III.3, ryc. Wilpert nr 75; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, PGPN 1; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 185