Strona główna » 186 Geppersdorf (Rzędziwojowice)

186 Geppersdorf (Rzędziwojowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGeppersdorf · · · Rzędziwojowice
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

 

Datacja odcisku: 1835

Chronologia odcisku: 1776 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 153, b.p. (1835)

Legenda pieczęci w otoku: GEPPERSDORFF . GEM SIG . || FALCKENBER[[G]] | CREYS | [[1]]77[[6]]

Opis pola pieczęci: ryba (karp) skierowana w prawo oraz wyrastające nad nią drzewo o trójkątnej koronie

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, PGPN 1; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 186