Strona główna » 187 Golschwitz (Golczowice)

187 Golschwitz (Golczowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGolschwitz · · · Golczowice
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Motywy kwietne i zielne

Datacja odcisku: 1840

Chronologia odcisku: 1776 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 170, b.p. (1840, 1862)

Legenda pieczęci w otoku: GOLSCHWETZ · GEM · S || FALCKENBERG | CREYS | 1776

Opis pola pieczęci: serce w słup na murawie, z górnej części serca wyrastają trzy kwiaty (róże)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 187