Strona główna » 195 Grüben (Grabin)

195 Grüben (Grabin)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGrüben · · · Grabin
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Napisowe

 

Datacja odcisku: 1845

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 26 x 23 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 171, b.p. (1845), sygn. 153, b.p. (1835), APOp, SO w Niemodlinie, sygn. 736, k. 14v (1846)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | GRUBEN | FALKENB: | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 195