Strona główna » 202 Jakobsdorf (Jakubowice)

202 Jakobsdorf (Jakubowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJakobsdorf · · · Jakubowice
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Zwierzęta

 

Datacja odcisku: 1823

Chronologia odcisku: 1776 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Niemodlinie, sygn. 1213, k. 20v (1823), APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 176, b.p. (1862)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} JACOBSDORFF · GEM · SIG || FALCKENBERG | CREYS

Opis pola pieczęci: dzik (?) w skoku, z otwartym pyskiem, zwrócony w prawą stronę, nad nim data: 1776

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 202