Strona główna » 204 Julienthal (Ulianówka)

204 Julienthal (Ulianówka)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJulienthal · · · Ulianówka
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1858

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 180, b.p. (1858, 1866)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE SIEGEL IULIENTHALL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drzewo liściaste (dąb?) o grubym pniu

Publikacje: opis i ryc. M. Misztal, DPK; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 204