Strona główna » 215 Lamsdorf (Łambinowice) I

215 Lamsdorf (Łambinowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLamsdorf · · · Łambinowice
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Motywy kwietne i zielne

 

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: XVIII w.

Wymiary odcisku: 20 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: papier na podkładzie z laku

Kolor odcisku: biały

Sygnatura akt: Zemský archiv v Opavě [dalej ZAO], KK, sygn. 22, b.p. (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} LAMPSDORFF […]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} serce w słup przebite dwiema skrzyżowanymi strzałami skierowanymi grotem ku górze, z górnej części serca wyrastają trzy kwiaty (róże)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 215