Strona główna » 219 Mullwitz (Molestowice) I   

219 Mullwitz (Molestowice) I   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMullwitz · · · Molestowice
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Motywy leśne

          
Datacja odcisku: 1862

Chronologia odcisku: 1776 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 193, b.p. (1862)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} MULLWITZER · GEM · SIGEL || FALCKENBERG | · CREYS · | 1776

Opis pola pieczęci: drzewo o trójkątnej koronie wyrastające z murawy

Publikacje: opis Wilpert III.19; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 219