Strona główna » 223 Niewodnik (Niewodniki) I  

223 Niewodnik (Niewodniki) I  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNiewodnik · · · Niewodniki
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

          

Datacja odcisku: 1845

Chronologia odcisku: 1776 – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 194, b.p. (1845), sygn. 153, b.p. (1835)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} NIEWODNIC[[ER]] GEM SIGL || FALCKENBERG | CREYS | · 1776 ·

Opis pola pieczęci: chłop idący w prawo z kosą na ramieniu

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 223