Strona główna » 224 Niewodnik (Niewodniki) II

224 Niewodnik (Niewodniki) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNiewodnik · · · Niewodniki
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1860

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 60, b.p. (1860)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEIN [[S]]I[[G]] IN NIWODNICK * 1718: (?)

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop z fajką w ustach idący w prawo z kosą na ramieniu

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, PGPN 1; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 224