Strona główna » 225 Norok (Narok) I       

225 Norok (Narok) I       

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNorok · · · Narok
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

                          

Datacja odcisku: 1835

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 21 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodline, sygn. 153, b.p. (1835)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie perełkowe} NOROCK : GEM : SIEGEL ·

Opis pola pieczęci: stojący nad rozścielonym zbożem chłop z cepem w rękach, zwrócony w prawą stronę

Publikacje: opis Wilpert III.20; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 225