Strona główna » 259 Seifersdorf (Skarbiszowice) I

259 Seifersdorf (Skarbiszowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSeifersdorf · · · Skarbiszowice
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} S[[E]]I[[FE]]RSDORFF · GEM · SIEG || [[FALKENBER]]G | [[CR]]EI[[S]]

Opis pola pieczęci: pług zwrócony w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 259

Uwagi: pieczęć z 1723 roku napisowa, SD (APWr, KK, sygn. 163)