Strona główna » 270 Stroschwitz (Stroszowice) III

270 Stroschwitz (Stroszowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćStroschwitz · · · Stroszowice
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Motywy leśne

 

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: wg Wilperta 1890 – pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE STROSCHWITZ || FALKENBERGER | KREIS. (pod nazwą powiatu ornament ozdobny)

Opis pola pieczęci: drzewo o trójkątnej koronie, po obu jego stronach po trzy kwiaty wyrastające z murawy

Publikacje: opis Wilpert III.36; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 270