Strona główna » 271 Tarnitze (Tarnica)       

271 Tarnitze (Tarnica)       

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTarnitze · · · Tarnica
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

                     

Datacja odcisku: 1860

Chronologia odcisku: 1776 – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 23 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 221, b.p. (1860)

Legenda pieczęci w otoku: TARNITZER · GEM · S · || FALCKENBER[[G]] | CREYS | 1776

Opis pola pieczęci: pług zwrócony w prawo

Publikacje: opis Wilpert III.37; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, PGPN 3; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 271