Strona główna » 272 Tillowitz (Tułowice) I

272 Tillowitz (Tułowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTillowitz · · · Tułowice
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Topograficzne

 

Datacja odcisku: 1863

Chronologia odcisku: wg Wilperta 1817 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 222, b.p. (1863)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} TILLOWITZER GEM : SIGEL || [[FA]]LKENBE[[RG]] | KREIS

Opis pola pieczęci: po prawej dom, po lewej drzewo lub kwiat

Publikacje: opis Wilpert III.38; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 272