Strona główna » 274 Weiderwitz (Wydrowice)   

274 Weiderwitz (Wydrowice)   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWeiderwitz · · · Wydrowice
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Motywy leśne

            

Datacja odcisku: 1862

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 222, b.p. (1862)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} WEYDREWITZ · GEMEIN. SIG. || FALKENBERG | KREIS

Opis pola pieczęci: drwal zwrócony w prawo z siekierą na prawym ramieniu i lewą ręką na biodrze

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 274