Strona główna » 275 Weissdorf (Chróścina)

275 Weissdorf (Chróścina)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWeissdorf · · · Chróścina
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1826

Chronologia odcisku: 1776 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 215, b.p. (1826), sygn. 223, b.p. (1862)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} WEISDORFF · GEM · SIGEL || FALCKENBE[[RG]] | CREYS

Opis pola pieczęci: chłop zwrócony w prawo z grabiami na prawym ramieniu i dzbanem (?) w lewej ręce, nad postacią data 1776

Publikacje: opis Wilpert III.39; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 275