Strona główna » 279 Woistrasch (Włostowa) I           

279 Woistrasch (Włostowa) I           

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWoistrasch · · · Włostowa
Kreis Falkenberg · · · powiat niemodliński
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

   

Datacja odcisku: 1841

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Niemodlinie, sygn. 226, b.p. (1841, 1863)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} WOS[[TRAS]]CH · GEMEIN · SIG: || [[F]]ALKENBERG | KREIS

Opis pola pieczęci: po lewej stronie dom – kuźnia, po prawej topór ostrzem w dół

Publikacje: opis Wilpert III.41; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 279