Strona główna » 287 Bittendorf (Bednary) III   

287 Bittendorf (Bednary) III   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBittendorf · · · Bednary
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

                                             

 Datacja odcisku: 1887

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 177, b.p. (1887), sygn. 185, b.p. (1887, 1890), sygn. 186, b.p. (1918)

Legenda pieczęci w otoku i w polu:

{pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN- SIEGE[[L]] || GROTTKAUER KREIS W polu: BITTEND[[ORF]]

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 287