Strona główna » 288 Boitmannsdorf (Bogdanów) I

288 Boitmannsdorf (Bogdanów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBoitmannsdorf · · · Bogdanów
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

 

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} BOITHMANNSDORF GEM: SI: || GROTTKAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drwal idący w prawo z siekierą na ramieniu i fajką w ustach, po obu stronach drwala po trzy drzewa, przed drwalem lecący ptak

Publikacje: opis i ryc. Kutzer GKNG nr 3; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 288