Strona główna » 29 Dembowa (Dębowa)

29 Dembowa (Dębowa)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDembowa · · · Dębowa
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Godła mówiące

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 1892 – 1927

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 159, b.p. (1892), sygn. 40, s. 141 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE DEMBOWA + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu dąb, w pień wbity topór z prawej strony drzewa

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 29