Strona główna » 292 Endersdorf (Jędrzejów) I

292 Endersdorf (Jędrzejów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćEndersdorf · · · Jędrzejów
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

 

Datacja odcisku: 1856

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 195, b.p. (1856, 1880)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE | ENDERSDORF | GROTTKAUER | KREIS. (pod napisem ozdobny ornament)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 292