Strona główna » 293 Endersdorf (Jędrzejów) II  

293 Endersdorf (Jędrzejów) II  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćEndersdorf · · · Jędrzejów
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Napisowe

         

Datacja odcisku: 1897

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1930

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 195, b.p. (1897, 1900, 1903)

Legenda pieczęci w otoku i w polu:

{podwójne obrzeżenie ciągłe} * SIEGEL DER GEMEINDE * / ENDERSDORF || GROTTKAU.

W polu: KREIS | (ornament ozdobny) (pośrodku pola krzyż maltański)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 293