Strona główna » 296 Friedewalde (Skoroszyce) I       

296 Friedewalde (Skoroszyce) I       

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFriedewalde · · · Skoroszyce
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Herbowe

 

 Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: XVIII w.

Wymiary odcisku: 23 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: ZAO, KK, sygn. 20, k. 619 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DIE GEMEINE IN FRIDEWALDE

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na kartuszu wizerunek łabędzia (?) i ryby (?), znad kartusza wyrasta pięć kwiatów Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 296