Strona główna » 300 Friedewalde (Skoroszyce) V   

300 Friedewalde (Skoroszyce) V   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFriedewalde · · · Skoroszyce
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

      

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEME[[IN:]] SIEG: FRIEDE[[WALDE]] || GROTTKAUE[[R]] | CREIS

Opis pola pieczęci: postać świętej Jadwigi Śląskiej, trzymającej w prawej ręce but (?), w lewej model kościoła, poniżej kwitnące kwiaty

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 300